Naším cieľom je zachovanie image ‚u dôveryhodného partnera, ktorý poskytuje spoľahlivé plnenie dodávok s ohľadom na potreby investícií a záujmy Zákazníka.

Za účelom dosiahnutia tohto ambiciózneho cieľa Calvero sa snaží o:
– čo najlepšie splnenie požiadaviek zákazníkov,
– zohľadnenie potrieb, pokiaľ ide o včasné dodávky,
– zlepšovanie vzťahov s klientom.