uszczelki

Tesnenie
Pre každý z ponúkaných systémov montáže protihlukových panelov ponúkame starostlivo vybrané tesnenia.
Umožňujú správnu inštaláciu, odstránenie napätia v zóne dotlaku a poskytujú priestor pre tepelnú rozťažnosť priehľadného vyplnenia. Tesnenie je vyrobené z materiálov odolných proti poveternostným vplyvom a väčšine chemikálií.